Investigații care nu implică supravegherea unei persoane

Între 400 – 1.000 lei

Cazuri în care se urmărește investigarea unui singur subiect/obiectiv, respectiv în care nu este necesară obţinerea de date oficiale de la diferite instituţii şi pentru care nu se impun deplasări mai mari de 200 km sau în afara judeţului.

Între 1.000 – 2.000 lei

Cazuri care presupun investigarea unui singur subiect/atingerea a  2-5 obiective diferite sau a căror soluţionare necesită obţinerea de date oficiale de la diferite instituţii ori pentru care se impun deplasări în afara judeţului sau pe distanțe între 200 și 400 km.

Peste 2.000 lei

Cazuri care presupun investigarea mai multor subiecți/a mai mult de 5 obiective sau a căror soluţionare necesită obţinerea de date oficiale de la mai mult de 3 instituţii, cooperarea cu alte agenţii de investigare ori care  impun deplasare în mai mult de 2 judeţe ori deplasări peste 400 km.

Investigații care implică supravegherea unei persoane

Tariful pentru o oră de supraveghere pornește de la 20 euro, iar prețul final se stabilește în funcție de elemente de cost concrete (număr echipe detectivi, numărul de ore de supraveghere, kilometri parcurși în urban și extraurban) și eventualele cheltuieli suplimentare (taxe de intrare în diverse spații de agrement, localuri de alimentație publică, taxe percepute pentru eliberarea unor înscrisuri etc.).

La debutul acțiunii se întocmește un deviz, fiind stabilit de comun acord un preț estimativ al investigației în care vor fi incluse toate aceste costuri, în măsura în care sunt previzibile.

Se poate conveni asupra unui buget maxim care nu va fi depășit fără acordul clientului.

Observații

Pentru activitatile de supraveghere, valoarea contractului este de min. 4 ore.

Pentru operațiuni complexe sau cu durata mai mare de 40 ore tariful poate fi negociat.

Pentru orice caz, se va achita un avans de minim 50%  din valoarea estimată a contractului, anterior demarării oricăror activități investigative.