Investigații care nu implică supravegherea unei persoane

Investigații simple:  între 300-500 euro

Cazuri în care se urmărește investigarea unui singur subiect/obiectiv, respectiv în care nu este necesară obţinerea de date oficiale de la diferite instituţii şi pentru care nu se impun deplasări mai mari de 200 km sau în afara judeţului

Investigaţii de complexitate medie: între  501-1000 euro

Cazuri care presupun investigarea unui singur subiect/atingerea a  2-5 obiective diferite sau a căror soluţionare necesită obţinerea de date oficiale de la diferite instituţii ori pentru care se impun deplasări în afara judeţului sau pe distanțe între 200 și 400 km

Investigaţii de complexitate ridicată: începând cu 1001 euro

Cazuri care presupun investigarea mai multor subiecți/a mai mult de 5 obiective sau a căror soluţionare necesită obţinerea de date oficiale de la mai mult de 3 instituţii, cooperarea cu alte agenţii de investigare ori care  impun deplasare în mai mult de 2 judeţe ori deplasări peste 400 km

Investigații care implică supravegherea unei persoane

Tariful pentru o oră de supraveghere pornește de la 30 euro, iar prețul final se stabilește în funcție de elemente de cost concrete (urgență, număr echipe detectivi, numărul de ore de supraveghere, perioada din zi în care se derulează activitatea, zile lucrătoare sau sărbători legale, kilometri parcurși) și eventualele cheltuieli suplimentare (taxe de intrare în diverse spații de agrement, localuri de alimentație publică, taxe percepute pentru eliberarea unor înscrisuri etc.).

La debutul acțiunii se întocmește un deviz, fiind stabilit de comun acord un preț estimativ al investigației în care vor fi incluse toate aceste costuri, în măsura în care sunt previzibile.

Se poate conveni asupra unui buget maxim care nu va fi depășit fără acordul clientului.

Protecție scurgere informații

250 euro pentru suprafețe de până la 50 mp (2,5 euro pentru fiecare mp ce depășește suprafața de 50 mp)

Protecţia împotriva scurgerii unor informaţii din sfera activităţilor economice desfășurate în nume propriu și a căror confidenţialitate se dorește a fi păstrată

Observații

Pentru activitatile de supraveghere, valoarea contractului este de min. 4 ore.

Pentru operațiuni complexe sau cu durata mai mare de 50 ore tariful poate fi negociat.

Pentru orice caz, se va achita un avans de minim 50%  din valoarea estimată a contractului, anterior demarării oricăror activități investigative.