Această gamă de servicii se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice și are drept scop asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii companiilor care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.

În fapt, serviciile din această gamă pot include:

  • protecția informativă a unor întâlniri și reuniuni confidențiale, evenimente și manifestări organizate de beneficiar sau la care acesta este participant;
  • protecția informativă a activităților confidențiale desfășurate de președinții de companii, manageri etc.;
  • verificarea fizică a spațiilor și mijloacelor de deplasare în vederea depistării unor eventuale mijloace tehnice neautorizate, de interceptare și înregistrare a convorbirilor și comunicărilor efectuate în mediu ambiental;
  • consultanța în domeniul managementul riscului sistemelor informatice, cu scopul asigurării unor metode și procedee sigure pentru  generarea, procesarea, stocarea și manipularea informațiilor confidențiale;