Cele mai profitabile afaceri ale momentului în România sunt desfășurate de companii care au ales să investească, printre altele, și în managementul riscului.

Cu toate acestea, marea majoritate a companiilor aleg să investească în acest segment numai după ce conștientizează că riscurile la care se expun generează pierderi și că aceste pierderi, direct proporționale cu gradul de expunere la risc, ar fi putut fi evitate, cu o gestionare corespunzătoare a riscurilor.

Agenția de detectivi particulari Supravegheri și Investigații Private (SIP) vine în întâmpinarea nevoii managerilor de a gestiona corespunzător aceste riscuri. Serviciile oferite persoanelor juridice se doresc a fi un set de măsuri cu caracter proactiv care să conducă la identificarea, evaluarea și managementul riscurilor specifice fiecărei companii în parte, având drept rezultat diminuarea și chiar eliminarea acestor riscuri, scopul urmărit fiind diminuarea pierderilor și maximizarea profitului companiei beneficiare.

Dintre toate componentele de risc ce pot afecta activitatea unei companii, serviciile prestate de agenția noastră vă oferă posibilitatea de a gestiona riscuri ce pot afecta stabilitatea financiară a companiei precum și riscuri ce țin de managementul resurselor umane, respectiv:

 • riscul financiar: riscul manifestat ca urmare a faptului că decontarea în cadrul unui contract nu se desfăşoară aşa cum s-a anticipat. Acest risc poate cuprinde riscul de credit (incapacitatea unui partener de afaceri de a-și îndeplini obligaţiile integral) şi riscul de lichiditate (incapacitatea unui partener de afaceri de a-şi îndeplini obligaţiile integral la scadenţă, dar aceasta va fi capabil totuşi să îşi îndeplinească obligaţiile integral într-un moment ulterior).
 • riscul de fraudă: riscul de a suferi pierderi directe sau indirecte (de imagine) ca urmare a unei fraude interne (iniţiate de sau cu participarea angajaţilor companiilor) sau externe; include riscul de deturnare a fondurilor (delapidare, înșelaciune) sau riscul de furt, ambele corespunzând unor operaţii ilegale efectuate de un angajat în profitul său. O astfel de situaţie antrenează pierderi financiare importante, cheltuieli de recuperare şi o afectare a imaginii companiei în plan extern.
 • riscul personalului angajat: este un risc foarte important pentru orice companie, greu de sesizat, de regulă identificat doar după ce evenimentul de risc se consumă și se înregistrează un prejudiciu; este generat de acțiuni conștiente ale angajaților, constând în încălcări ale regulilor de conduită, sarcinilor și atribuțiilor de serviciu sau a nerespectării normelor legale.

Astfel, Agenția de detectivi particulari SIP oferă persoanelor juridice o gamă variată de servicii de investigații, printre care:

 • Investigații cu privire la bonitatea, solvabilitatea și corectitudinea (antecedentele și comportamentul comercial) actualilor sau viitorilor parteneri de afaceri;
 • Investigații cu privire la moralitatea și mediile frecventate de actuali sau potențialii parteneri de afaceri;
 • Investigații pentru identificarea și contracararea manoperelor frauduloase sau dolosive folosite la încheierea contractelor;
 • Investigații având drept scop probarea intențiilor de înstrăinare a bunurilor și/sau de diminuare a patrimoniului partenerilor de afaceri, în scopul fraudării creditorilor;
 • Investigații pentru stabilirea/documentarea acțiunilor de concurență neloială;
 • Investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Investigații cu privire la viitorii angajați – moralitate, medii frecventate, anturaj, locuri de muncă anterioare (inclusiv verificarea referințelor);
 • Investigații cu privire la loialitatea și corectitudinea angajaților;
 • Investigații pentru identificarea situațiilor de dezvăluire a informațiilor confidențiale de către angajați, respectiv desfășurarea unor acțiuni de concurență neloială sau situații în care angajații s-ar putea afla în conflict de interese;
 • Investigații pentru prevenirea, contracararea și documentarea cazurilor de fraudă (delapidare, înșelăciune, furt etc.) comise de către proprii angajați, cu sau fără participare din exteriorul companiei;
 • Consultanță în constituirea probatoriului pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în cazul identificării unor situații de încălcare a legii;