Agenția de detectivi particulari Supravegheri și Investigații Private (SIP) vine în întâmpinarea nevoii de cunoaștere de către persoanele fizice atât a elementelor ce țin de sfera vieții familiale, sub toate aspectele ei, cât și de sfera activităților cu caracter economic desfășurate de către acestea.

Prin serviciile oferite vă putem ajuta să eliminați necunoscutul din viața dumneavoastră, să aflaţi ce se ascunde dincolo de zidul pe care vi-l ridică în față persoanele cu care interacționați, să înțelegeți pe deplin și să evitați riscurile atunci când vreți să luați decizii ce țin de sporirea capitalului financiar propriu.

În acest sens, puteți apela la noi pentru efectuarea de:

  • Investigații pentru stabilirea conduitei și moralității publice a unei persoane – infidelitate, anturaj, vicii, confirmarea sau infirmarea unor alibiuri, verificarea modalității de petrecere a timpului liber etc.;
  • Investigații pentru stabilirea comportamentului copilului: frecventarea cursurilor școlare, modalități de cheltuire a sumelor de bani, consumul de alcool sau substanțe interzise, identificare și verificare anturaj etc.;
  • Investigații pentru obținerea de date și documente care atestă nașterea sau alte elemente de stare civilă, stabilirea gradului de rudenie, drepturilor sau obligațiilor de participare la masa succesorală, în caz de partaj etc.;
  • Investigații pentru obținerea de documente de arhivă și identificarea altor probe necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv încheierea, derularea sau încetarea unor contracte civile;
  • Investigații privind modalitatea de petrecere a timpului și activităților efectuate de către fostul soț/fosta soție, pe durata programului de vizită cu minorul;
  • Investigații cu privire la bonitatea, solvabilitatea și corectitudinea actualilor sau viitorilor parteneri de afaceri;
  • Investigații pentru identificarea și contracararea manoperelor frauduloase sau dolosive la încheierea contractelor;
  • Investigații cu privire la probarea intențiilor de înstrăinare a bunurilor și/sau diminuare a patrimoniului partenerilor de afaceri, cu scopul fraudării creditorilor;
  • Investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Investigații cu privire la posibile fraude în domeniul asigurărilor, constituirea probatoriului pentru sesizarea organelor de urmărire penală.