Investigațiile având drept obiect persoanele dispărute ocupă un loc important în rândul activităților desfășurate de agenția noastră. Beneficiind de aportul unor detectivi particulari cu experiență de peste 15 ani în domeniul muncii investigative și cel al culegerii calificate de informații, Supravegheri și Investigații Private (SIP) dorește să vină în sprijinul persoanelor și familiilor afectate de dispariția unuia dintre membrii săi, punând la dispoziția acestora întreaga bază umană și logistică de care dispune.

Cadrul legal existent conferă detectivilor particulari, în cazul persoanelor dispărute, posibilități de investigare asemănătoare cu cele de care dispun departamentele specializate ale Poliției Române iar în cazul contractării agenției noastre pentru efectuarea acestui tip de investigații, activitățile desfășurate de către detectivi vor fi în deplină concordanță cu cele desfășurate de instituțiile abilitate ale statului.

Mai mult, deși unele cazuri pot părea „fără orizont”, detectivii agenției noastre nu vor abandona investigațiile, vor căuta permanent noi piste și noi variante de acțiune, astfel încât ancheta specifică desfășurată de organele judiciare să nu treneze și să ajungă la finalitatea dorită în cel mai scurt timp.