• Cat durează o investigație?

    R: Durata unui caz se stabilește, în primul rând, în funcție de complexitatea acestuia, dar și raportat la obiectivele care se doresc a fi atinse. De asemenea, urgența cu care se doresc a fi obținute informațiile este esențială în stabilirea duratei unei investigații.

  • Cât costă?

    R: Agenția noastră vă oferă transparență totală în ceea ce privește prețul plătit pentru serviciile contractate. La debutul acțiunii se întocmește un deviz fiind stabilit de comun acord un preț estimativ al investigației, în funcție de elemente de cost concrete (numărul de ore de supraveghere, kilometri parcurși, etc.).

Se poate conveni asupra unui buget maxim care nu va fi depășit fără acordul clientului.

  • Când plătesc?

    R: La semnarea contractului se achită un avans de 50% din prețul total estimat. Diferența de preț se achită în termen de trei zile de la întocmirea raportului de investigații.

  • Pentru o consultanță cu privire la caz, trebuie să plătesc?

    R: Agenția noastră oferă consultanță GRATUITĂ. În cazul în care considerați că serviciile oferite constituie un răspuns la problemele dumneavoastră, vă așteptăm la sediul nostru. În urma discuțiilor preliminare vom putea stabili dacă este necesară o investigație sau dacă problemele pot fi rezolvate fără a fi necesară implicarea unui detectiv particular. Chiar dacă nu se pornește o investigație, garantăm păstrarea confidențialității asupra tuturor aspectelor discutate.

  • Se încheie vreun contract?

    R: Nicio investigație nu va fi demarată fără a fi în prealabil încheiat un contract cu clientul. În contract vor fi prevăzute, printre altele, obiectivele, durata și prețul estimativ al investigației.

  • Va ști cineva că am apelat la serviciile agenției?

    R: În niciun caz identitatea dumneavoastră nu va fi dezvăluită. Datele de identificare ale clientului și obiectivele investigației sunt strict confidențiale

  • Se întocmește vreun raport la finalul investigației?

        R: Rezultatele investigației sunt consemnate într-un raport la care pot fi anexate materiale documentare, precum și alte probe obținute în cursul activității desfășurate.

  • Pot folosi informațiile obținute în instanță?

    R: Raportul obținut poate fi folosit ca mijloc de probă în fața instituțiilor și autorităților publice, atât din țară cât și din străinătate.

  • Cum stabilesc dacă informațiile obținute sunt reale?

    R: În funcție de obiectivele investigației, momentele relevante vor fi dublate de probe video/audio și fotografii, respectiv înscrisuri sau alte mijloace de probă care să va ofere convingerea că susținerile din cuprinsul raportului sunt reale.

  • Îmi puteți monta camere video/audio în locuință pentru a vedea ce face soţul/soția/bona?

    R: Toate investigațiile se efectuează în condițiile legii 329/2003, fără a aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate.

  • Efectuați investigații și în afara Constanței?

R: Agenția de detectivi particulari Supravegheri și Investigații Private dispune de resurse umane și materiale care permit desfășurarea de activități pe întreg teritoriul României, cât și în afara țării.