Această gamă de servicii se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice și are drept scop obținerea de către beneficiari a datelor și informațiilor necesare pentru identificarea și localizarea unor bunuri mobile și imobile, în scopul:

  • executării silite a debitorului pentru neplata unor creanțe (exigibile sau care urmează să ajungă la scadență);
  • reîntoarcerii acestora în patrimoniul unor parteneri de afaceri sau al persoanelor fizice cu care beneficiarul se află în litigiu și care au fost înstrăinate în scopul fraudării creditorilor;
  • dezbaterii succesiunii, reîntregirea masei succesorale;
  • garantării plății creanțelor, respectiv executarea obligațiilor contractuale;
  • reîntregirii patrimoniului beneficiarului în condițiile în care a fost deposedat pe nedrept de aceste bunuri sau deținătorul refuză să le restituie de bună voie (cazuri de abuz de încredere și/sau folosirea de manopere dolosive la încheierea unor contracte civile etc).